WOENSEL, Pieter van. Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland, in de jaaren 1784-89, vol. I, Istanbul, 1206/1209 [1791/1794].

Description

Collection Tree